Tutkimus

WSC käyttää vaikuttamistyönsä tukena tutkimuksista saatavaa dataa.

Opiskelijan kaupunki -tutkimus

WSC julkaisee joka neljäs vuosi Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen. Tutkimus selvittää, millaisen kaupunkiympäristön opiskelijat haluaisivat. Tutkimuksen toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ja sitä on ollut rahoittamassa mm. 3AMK ja HSL. Opiskelijan kaupunki 2019 julkaistiin 12.12.2019.

Opiskelijabarometri

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö toteuttaa valtakunnallista opiskelijabarometria. Seuraava barometri julkaistaan loppuvuodesta 2019. WSC saa opiskelijabarometrista hyödyllistä tietoa esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvoinnista, toimeentulosta ja asumisesta. Vuoden 2019 barometrissa huomiota kiinnitetään erityisesti opiskelijoiden asumiseen, harjoitteluihin sekä opintojen ja työn yhdistämiseen. Opiskelijabarometrin rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedeinstituuttiavustuksella sekä erillisillä hankerahoituksilla.