Tavoitteemme

WSC tavoittelee pääkaupunkiseudulle edullisia asuntoja ja fiksua kaupunkisuunnittelua, jotta järkevän hintaista asumista olisi tarjolla useammalle korkeakouluopiskelijalle ja kaupunkiympäristö olisi viihtyisä.

WSC haluaa myös sujuvaa liikkumista. Maankäyttöä ja joukkoliikennettä tulee suunnitella yli kuntarajojen yhä enemmän raideliikenteeseen painottuen sekä keskittyen erityisesti poikittaisliikenteeseen. Tähän WSC:llä on jo valmis ratkaisu: Tiederatikka. Tiederatikka mahdollistaa sujuvan liikkumisen eri kampusalueiden välillä ympäristöystävällisesti. Joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteestä tulee nostaa kolmeenkymmeneen prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

WSC ajaa hyviä palveluita kaikille. Etenkin nuorten ja pienituloisten kaupunkilaisten kuten opiskelijoiden palvelut, terveys ja hyvinvointi on taattava. Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kitkemisessä pääpainon tulee olla ennaltaehkäisyssä, ja esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava huomattavasti. Ensimmäinen hoitokontakti on saatava kaikkialla vähintään kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta. Päivähoidon ratkaisujen tulee olla toimivia myös perheellisten päätoimisten opiskelijoiden kannalta.

WSC:n poliittinen linjapaperi, päivitetty 12/2019

Asumisen hinta alas – lisää kaupunkia pääkaupunkisedulle

Sujuva liikenne, lyhyet matkat.

Maailman paras kaupunki elää ja opiskella - Hyvät palvelut kaikille.