Toiminnan rakenne

World Student Capital – pääkaupunkiseudun opiskelijat ry:n tarkoituksena on korkeakouluopiskelijoille myönteisen kaupunkipolitiikan edistäminen pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kuntien alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsentensä edunvalvontaa, sekä koulutus-, tutkimus-, valistus- ja julkaisutoimintaa, sekä järjestää tarkoitustaan tukevia tapahtumia ja palveluita. Yhdistyksen jäseniä ovat siihen liittyneet pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan ylioppilas-ja opiskelijakunnat.

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu vähintään kerran syksyn ja kerran kevään aikana. Kaikilla varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa 5000 opiskelijaa kohden.

Hallitus käyttää yhdistyksessä toimeenpanovaltaa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3-9 jäsentä, joista jokainen on eri jäsenorganisaatiosta. Hallitus voi myös nimetä toimikuntia, kuten kaupunkikohtaisia toimintaryhmiä. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Toiminnanrakenteesta voi lukea lisää säännnöistämme.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat: