WSC:n historiaa

Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat ovat pitkään tehneet yhteistyötä esimerkiksi opiskelijoiden asuntotilanteen parantamiseksi ja joukkoliikenteen alennusten eteen. World Student Capital sai alkunsa keväällä 2010, kun Helsinki valmistautui vuoden 2012 designpääkaupungiksi. Samalla ylioppilaskunnat halusivat tiivistää yhteistyötä niin keskenään kuin seudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäinen puheenjohtaja Jussi Valtonen esitti idean, että opiskelijat lähtisivät yhdessä nostamaaan Helsinkiä maailman parhaaksi opiskelijakaupungiksi: World Student Capitaliksi.

World Student Capitalin unelmaan kuului pääkaupunkiseudun asumistilanteen ja poikittaisjoukkoliikenteen parantaminen, pyörille tarkoitetun kampuskehän saaminen kampusten välille, opiskelijayrittäjyyden tukeminen sekä hauskan, tapahtumarikkaan kaupungin luominen. 

Toiminta kehittyy

Tiivistyneen yhteistyön tuloksena pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat julkaisivat syksyllä 2013 yhteisen kaupunkipoliittisen ohjelman. Syksyllä 2014 koko WSC-verkosto järjesti kaupunkisuunnitteluseminaarin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkisuunnittelulautakuntien edustajien ja opiskelijoiden kesken. 

Kun Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS syksyllä 2014 lähestyi verkostoa yhteistyötarjouksella kuntateemaisen tutkimuksen toteuttamiseksi kaikkien pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden kesken, tarjoukseen oli helppo tarttua. Opiskelijan kaupungiksi nimetty tutkimus julkaistiin 3.12.2015 verkoston järjestämässä seminaarissa. Samalla julkaistiin WSC:n yhteiset vaikuttamistavoitteet, jotka pohjasivat tähän vasta kerättyyn tutkimustietoon. Opiskelijan kaupunkitutkimus on ollut tästä asti keskeinen osa WSC:n vaikuttamistyötä ja se toteutetaan säännöllisesti, seuraavan kerran 2019. 

Verkostosta yhdistykseksi

World Student Capitalin historian aikana väläyteltiin säännöllisesti ajatusta verkoston toiminnan vakauttamisesta rekisteröidyksi yhdistykseksi. Vakavissaan tätä alettiin suunnitella vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen. Tämä toisi toiminnalle jatkuvuutta ja päätöksenteolle lisää selkeyttä. 

Uuden yhdistyksen säännöt lyötiin lukkoon yhdistyksen perustamiskokouksessa 17.12.2018. Samalla yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Anna Lemström. Lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin edustaja kaikista jäsenyhteisöistä.