Forskning

Som stöd för sitt påverkningsarbete använder WSC undersökningsdata.

Studien Studerandenas huvudstadsregion

Vart fjärde år publiceras studien Studerandenas huvudstadsregion av WSC. Studien utreder en hurdan stadsmiljö studerande skulle vilja ha. Undersökningen genomförs av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus och har finansierats av bland annat 3AMK och HRT. Studerandenas huvudstadsregion 2019 publicerades 12.12.2019.

Studerandebarometern

Forskningsstiftelsen för studier och utbildning genomför den nationella studerandebarometern.  Följande barometer publiceras i slutet av år 2019. Ur studerandebarometern får WSC  nyttig information om  till exempel studerandenas välbefinnande, försörjning och boende. I barometern för 2019 fästs särskild uppmärksamhet på studerandenas boende, praktikperioder och på kombinerandet av studier och arbete. Studerandebarometern finanserias med Undervisnings- och kulturministeriets understöd för vetenskapsinstitut och med separat projektfinansiering.