Toimiva HSL on opiskelijoille arjen elinehto

World Student Capital – pääkaupunkiseudun opiskelijat ry on huolissaan Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymän (HSLn) kohtaamista taloudellista haasteista ja sen seurauksista
pääkaupungin joukkoliikenteen palveluihin. HSL on todennut kärsineensä taloudellisista
haasteista pandemian ja polttoaineen hinnan nousun seurauksena. Suurena uhkana onkin
palvelutason heikentäminen tai lippujen hinnan korottaminen.


Opiskelija-alennuksen määrää laskettiin vuonna 2019 alennusehtojen muutoksen
yhteydessä. Perusteena tähän olivat arvioidut kustannukset, joita ei kuitenkaan pandemian
takia ole päästy todentamaan. Alennuksen lasku jäi pandemia-ajan jälkeen pysyväksi ja
samalla lippujen hintataso nousee.


Ympäristökriisin aikaan ei ole järkevää lähteä heikentämään joukkoliikenteen palvelutasoa,
eikä se tai lippujen hinnan nosto myöskään edistä matkustajamäärien palautumista
ennalleen. Joukkoliikenteen tukemisessa on kyse myös opiskelijoiden toimeentulosta. Pienikin hintojen nousu tuntuu hyvin suurelta opiskelijoiden jo valmiiksi tiukassa budjetissa.
Kuitenkin HSL-matkalippu on monille välttämätön, sillä kaikki eivät saa asuntoa kampuksen
vierestä ja harvoilla elämä muutenkaan rajoittuu vain kampusten läheisyyteen.


WSC on ollut erittäin tyytyväinen kuntien ja HSLn haluun panostaa infrastruktuurin
kehittämiseen ja päästöttömämpään joukkoliikennettä kohti tähtäämiseen. Kun samaan
aikaan matkustajamäärät eivät ole pandemian jälkeen nousseet ennalleen, ymmärrämme
HSLn ja kuntien ahdingon. Tästä syystä vaadimme valtiota tukemaan joukkoliikennettä
varmistaakseen sen laadun ja jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Laadukas ja edullinen
joukkoliikenne on opiskelijoiden arjen välttämättömyys.

Kirjoittaja; Sonja Naalisvaara World Student Capitalin hallituksen jäsen. 

Lisätietoja antaa; Carita Törhönen World Student Capitalin puheenjohtaja carita.torhonen@laureamko.fi tai puh 0445029099