Vetenskapsspårvagnen

Vetenskapsspårvagnen är en snabbspårväg med syfte att ersätta buss 506 som haft tvärtrafik mellan Vik och Otnäs. Från och med hösten 2016 avkortades sträckan för busslinjen 506 och för tillfället trafikerar bussen endast mellan Mejlans och Vik.

Vetenskapsspårvagnen har fått sitt namn från att man längs med linjen bokstavligen idkar vetenskap. Längs med rutten finns sju högskolor och tio campus år 2019. Upp till 40 % av  högskolestuderandena i huvudstadsregionen studerar  på campusen  och en betydande andel av högskolepersonalen arbetar längs med rutten. Av alla arbetsplatser i huvudstadsregionen ligger upp till 100 000 i Vetenskapsspårvagnens verkningsområde.

Kampanjen

Kampanjen genomförde ett kommuninvånarinitiativ för vilket namn samlades in under åren 2016–2017. Initiativet fick sammanlagt 4191 underskrifter som gör den till det 4. populäraste kommuninvånarinitiativet i Helsingfors historia. Utöver kommuninvånarinititaivet påverkades beslutsfattarna även med kampanjen, speciellt i kommunalvalet 2017 där kandidaterna tillfrågades om åsikter för kampanjen.

Studerandeorganisationer, Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Arcada, yrkeshögskolan Haaga-Helia, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu samt Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas och Unisport. som verkar i vetenskapsspårvagnens verkningsområde har deltagit i kampanjen.

Nuläget

Vetenskapsspårvagnen och dess delar har framskridit i det kommunala beslutsfattandet. I slutet av år 2017 beslutade Helsingfors stadsmiljönämnd att en spårvägsförbindelse motsvarande Vetenskapsspårvagnen byggs när spårvägarna till Malm och Fiskehamnen färdigställts.

Ett annat stort steg togs när Helsingfors stadsfullmäktige i juni 2018 fattade beslut om allmänplanen för spårvägarna i  Fiskehamnen. I planen ingår en spårvägsförbindelse genom Vallgårsdalen, vilket är en viktig del av Vetenskapsspårvagnen. Förbindelsen skulle underlätta tvärtrafiken från högskolecampusen i Gumtäkt eller Arabia till Böle.