Våra målsättningar

WSC strävar efter förmånliga bostäder och smart stadsplanering i huvudstadsregionen, så att allt fler högskolestuderanden skulle kunna erbjudas förnuftigt prissatt boende  och stadsmiljön skulle vara trivsam.

WSC vill även ha smidig trafik. Planeringen av markanvändning och lokaltrafik måste göras över kommungränserna och allt större vikt måste läggas på spårtrafik och speciellt på  tvärtrafiken.   WSC har redan en färdig lösning för det här: Vetenskapsspårvagnen. Vetenskapsspårvagnen gör en smidig och miljövänlig trafik mellan olika campusområden möjlig. Kollektivtrafikens andel av tvärtrafiken i huvudstadsregionens bör stiga till trettio procent fram till år 2025.

WSC driver en god service åt alla. Man måste kunna trygga service, hälsovård och välmående speciellt för unga och låginkomsttagare, exempelvis studerande. För att motarbeta sociala problem och hälsoproblem måste huvudvikten ligga på förebyggande åtgärder, till exempel måste tillgången till mentalvårdstjänster med låg tröskel förbättras avsevärt. Den första vårdkontakten måste kunna fås inom en månad från det att man har sökt sig till vård. Dagvårdslösningarna ska vara fungerande även för heltidsstuderande med familj.

Politiska riktlinjer finns endast tillgängliga i finsk version av denna sida.

Sänk boendekostnaderna – mera stad i huvudstadsregionen!

Smidig trafik,korta resor

Världens bästa stad att leva och studera i- god service åt alla