Ett fungerande HRT är livsviktigt för studenternas vardag

Ett fungerande HRT är livsviktigt för studenternas vardag World Student Capital – pääkaupunkiseudun opiskelijat ry vill uttrycka sin oro för de ekonomiska utmaningar som samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) står inför samt de följder detta har för...