Nätverket WSC uppstår

Studentkårerna i huvudstadsregionen har samarbetat länge, till exempel för att förbättra bostadssituationen för studerande och för rabatter i kollektivtrafiken. World Student Capital fick sin början våren 2010, då Helsingfors började förbereda sig för att vara designhuvudstad 2012.

Samtidigt ville studentkårerna ha tätare samarbete, både studentkårerna emellan och med studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i regionen.

Jussi Valtonen, den första ordföranden för Aalto-universitetets studentkår, föreslog att studenterna tillsammans skulle börja arbeta för att göra Helsingfors till världens bästa studiestad: World Student Capital.

World Student Capitals dröm var att bostadssituationen och den kollektiva tvärtrafiken skulle förbättras i huvudstadsregionen, att campusområdena ska förenas med en campusringväg för cyklar, att man stöder studentföretagsamhet och skapar en rolig stad där det händer mycket.

Verksamheten utvecklas

Som resultat av ett tätare samarbete gav studerandekårerna i huvudstadsregionen ut ett gemensamt stadspolitiskt program 2013.

Hösten 2014 höll hela WSC-nätverket ett lyckat seminarium om stadsplanering, där studenter och representanter för stadsplaneringsnämnderna i Helsingfors, Esbo och Vanda deltog.

Då Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus hösten 2014 närmade sig nätverket med en förfrågan om samarbete kring en undersökning med kommunalt tema som skulle göras bland alla högskolestuderande i huvudstadsregionen var det inte svårt att tacka ja till erbjudandet. Studien som fick namnet Studerandenas huvudstadsregion publicerades 3.12.2015 på ett seminarium som nätverket ordnade. Samtidigt publicerades gemensamma målsättningar för nätverkets påverkansarbete som byggde på det nyinsamlade undersökningsdatat. Från och med det har studien Studerandenas huvudstadsregion varit en central del av WSC:s påverkningsarbete och genomförs regelbundet, följande gång 2019.

Från nätverk till förening

Under Word Student Capitals historia framkastades regelbundet tanken om att nätverkets verksamhet kunde stabiliseras till en registrerad förening. Det började planeras på allvar efter kommunalvalet 2017. Det skulle ge verksamheten kontinuitet och öka tydligheten i beslutsfattandet.

Den nya föreningens stadgar fastställdes på föreningens konstitutionsmöte 17.12.2018. Samtidigt utsågs Anna Lemström till  den första ordföranden för föreningen. Dessutom valdes en representant från alla medlemsföreningar till styrelsen.