Kontakt

Mer info om World Student Capital rf.

Chair: Sophie Nyyssönen, sophie.nyyssonen@hyy.fi, tel 050 472 7478

Vice-chair: Kaisa Manner, kaisa.manner@humako.net, tel 040 417 4384
Arcada Studerandekår (ASK)
Heidi Grönroos, heidi.g@asken.fi
Aalto Universitetets Studentkår (AUS)
Tiina Pajukari, tiina.pajukari@ayy.fi
Haaga-Helias studerandekår (Helga)
Erica Alaluusua, erica.alaluusua@helga.fi
Studentkåren vid Helsingfors Universitet (HUS)
Sophie Nyyssönen, sophie.nyyssonen@hyy.fi
HUMAKO Studerandekår (HUMAKO)
Kaisa Manner, kaisa.manner@humako.net
Laureas Studerandekår (Laureamko)
Jenna Jourio, jenna.jourio@laureamko.fi
Metropolias Studerandekår (METKA)
Jani Ressi, jani.ressi@metkaweb.fi
O´Diako Studerandekår (O’Diako)
Jesse Perttula, jesse.perttula@student.diak.fi
Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)
Sebastian Ståhlberg, sebastian.stahlberg@shs.fi

Faktureringsuppgifter

World Student Capital – Opiskelijan asialla ry
Affärs-ID: 3083748-5
Mannerheimvägen 5 A
00100 Helsingfors

E-faktura address: 0037223358
Mäklare-ID: 003723327487
Mäklare för e-fakturering: APIX Messaging Oy