Ett fungerande HRT är livsviktigt för studenternas vardagWorld Student Capital - pääkaupunkiseudun opiskelijat ry vill uttrycka sin oro för de ekonomiska utmaningar som samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) står inför samt de följder detta har för servicen...